Mine skibe gennem tiden

 Jeg startede mit liv til søs som 10 - 11 års 

       

        Kvasen "FAUNA"af Fredericia                                         Fauna i Assens 1954                                Perla Dan  i isen 

              på bedding i Horsens                                                                                

        

                  Perla Dan på frimærke                                   Perla Dan Københavns havn 1962                                           Perla Dan .august 1962

                                                                               1984 Sunket 25/12 ud for Cuddalora, Indien på position 11,42,3 N, 79,48 Ø

    Anita Dan

        

                         Øresund  1962                                 I januar1963 gik vi gennem isen i Kattegat på rejse til Grønland                     HMS ENDURANCE    

                          

                                                                            Anita Dan som Engelsk inspektionsskib A171   

In 1967, the british navy buys to Lauritzen one of his polar ships, ANITA DAN, 2 641 tons, 93 m long, powered by a 2900 bhp Diesel engine.

The ship is named HMS ENDURANCE by Miss Alexandra Shackleton,

a granddaughter of Ernest Shackleton and her annually schedule was a trip from the U.K. in the northerly autumn and returning in the UK the next spring.

She is the single ship in the Royal Navy with a red painted hull, she is used in the Falkland war. After 22 voyages, she is decommissioned in 1991 at Portsmouth.

Udfaset 1992 - afsejlet fra Portsmouth for egen kraft - solgt til ophugning i Pakistan.

Min tid hjemme på havnen, sejlede jeg tit med Lodsbåden både den store og de små, min Far var bådmand ved lodseriet

                 

       lodsbåden SERVUS                          Thala min første sejlbåd      Mit første Skibsbygnings projekt  1968             MHV 817                               Ballad  179  " Bifrost "